0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

סרטונים – אלי גידור

פאנל בכירים1: האם עולם השיווק צריך להשתנות בעקבות המחאה?

 

פאנל בכירים2: האם עולם השיווק צריך להשתנות בעקבות המחאה?

 

פאנל בכירים3: האם עולם השיווק צריך להשתנות בעקבות המחאה?