0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

ניהול תקציב בעסק הקמעונאי

ניהול תקציב בעסק הקמעונאי | אלי גידור מומחה לקמעונאות מסחר ושיווק

כך מבוצע ניהול תקציב בעסק קמעונאי

תקציב – מציג את ההוצאות המתוכננות ע”י הקמעונאי,

בתקופה נתונה, מבוסס על רמת פעילות צפויה.

מדוע מכינים תקציב?

•הוצאות תלויות בהכנסות
•משאבים מוקצבים למחלקות המתאימות
•תאום ושילוב הוצאות ע”י מחלקות שונות
•השגת יעילות באמצעות הקצבות משוקללות
•תכנון לעתיד תחת שמירת ההוה.
•ניתוח ביצוע (רצוי) מול תקציב (בפועל)
•השוואת ביצועים לסטנדרטים בענף

עלויות מימון
עלויות תפעול
הוצאות קבועות
הוצאות משתנות
הוצאות ישירות
הוצאות לא ישירות
הוצאות כלליות
הוצאות פונקציונאליות

הקצאת משאבים

הוצאות

–עלויות מימון

–עלויות תפעול

–הוצאות מזדמנות

פריון ויעילות – משתנים:

גודל החנות במ”ר
כמות המוצרים (sku)
כמות החנויות (pos)
עלויות שכר/כמות המועסקים
כמות שעות העבודה

מכירות

כמות לקוחות