0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

ניהול פיננסי של הנכסים

ניהול פיננסי של הנכסים | אלי גידור מומחה לשיווק, מסחר וקמעונאות

שיעור הרווח הנקי

מחזוריות הנכסים

החזר על הנכסים

מנוף פיננסי

מודל  אסטרטגי  לרווחיות

נוסחה המתארת את היחסים בין שיעור הרווח הנקי, מחזוריות הנכסים, ומנוף פיננסי – והמציגה את ניתוח ביצועי הקמעונאי באמצעות “החזר על ההון”.

המודל משמש לתכנון וניהול הנכסים. קמעונאי יכול להסיק שסיבה עיקרית ל”החזר נמוך על ההון” הינה “מחזוריות נכסים” נמוכה או “מנוף פיננסי” נמוך.