0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

מיקום החנות

סוגי מיקומים

בחירת מיקום החנות

 • מיקום טוב יכול לשפר לקמעונאי תמהיל אסטרטגי בינוני
 • החלטת המיקום – מורכבת
 • עלויות גבוהות בבניית החנות
 • גמישות נמוכה לאחר בחירת המיקום
 • למיקום השפעה מכרעת על מרכיבי האסטרטגיה

קריטריונים בבחירת מיקום לחנות בחירת מיקום לחנות -אלי גידור

סוג העיסוק type of business = type of location
נוחות convenience
התמחות specialty
חיפוש shopping
האוכלוסייה והלקוחות Population & your customer
גישה, נראות ותנועה Accessibility, Visibility and Traffic
שילוט, חוקי-עזר ותכנון סביבתי Signage, Zoning and Planning
תחרות ועסקים שכנים Competition and Neighbors
עלויות המיקום Location Costs
משפיעים אישיים Personal Factors
משפיעים אחרים Special Considerations

בעיות בשינוי מיקום

אבדן לקוחות נאמנים
אבדן עובדים מנוסים ואחראים
אסטרטגיה קמעונאית שונה (מיקום חדש יכול להיות בעל מאפיינים שונים )
תצוגות, ריהוט וציוד אינם ניתנים להעברה במלואם (הזמנת חדשים נדרשת)

ניתוח אזור סחרהחנות לא חייבת להיות במרכז אזור הסחר שתי חנויות המצויות באותו האזור יכולות להיות בעלות אזורי סחר שונים.

אזור סחר Trading Area – אזור גיאוגרפי המכיל את בסיס הלקוחות של קמעונאי.
הצעד הראשון בבחירת מיקום לחנות הינו להגדיר ולהעריך אזורי סחר חלופיים.
לאחר שאזור הסחר הרצוי נבחר, צריך לבחון אותו על-בסיס קבוע.

פילוח אזור הסחר

אזור ראשי   (50-80%)        Primary

אזור משני    (15-25%)    Secondary

שוליים         (5-10%)          Fringe

% מבסיס הלקוחות של הקמעונאי

החנות לא חייבת להיות במרכז אזור הסחר
שתי חנויות המצויות באותו האזור יכולות להיות בעלות אזורי סחר שונים.

סוגי החנויות באזור הסחרחנות יעד destination store – חנות בעלת מבחר מרשים, פעילות קד"מ ותדמית ייחודית. החנות בעלת אזור סחר גדול יותר ממתחריה בעלי המיצוב הפחות מבודל. דוגמה: חנות "קסטרו" ב"קניון איילון" חנות "טפילה" parasite store – חנות ללא אזור סחר מקומי. החנות תלויה בקהל הלקוחות המגיע לאזור מסיבות אחרות. דוגמה: חנות פרחים ב"קניון איילון"

 • חנות יעד destination store – חנות בעלת מבחר מרשים, פעילות קד”מ ותדמית ייחודית. החנות בעלת אזור סחר גדול יותר ממתחריה בעלי המיצוב הפחות מבודל.

דוגמה: חנות “קסטרו” ב”קניון איילון”סוגי מיקומים

 • חנות “טפילה” parasite store – חנות ללא אזור סחר מקומי. החנות תלויה בקהל הלקוחות המגיע לאזור מסיבות אחרות.

דוגמה: חנות פרחים ב”קניון איילון”

גורמים המשפיעים על אזור הסחר

 • גודל החנות
 • מיקומי המתחרים
 • כניסה צפויה של חנויות חדשות
 • תכנון הבניה למגורים
 • זמן נהיגה – זמן הגעה
 • קידום מכירות