0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

מדיניות מחירים

מדיניות מחירים

מדיניות הנחות – שימוש במחירים נמוכים כיתרון תחרותי עיקרי Discount Orientation
מדיניות מחירי שוק – מחירים בהתאם לממוצע המחירים בשוק At-the Market Orientation
מדיניות יוקרתית – תדמית יוקרתית ופנייה לפלחי האוכלוסייה העליונים Upscale Orientation

 • מחירים נמוכים כיתרון תחרותי
 • תדמית נמוכה
 • מעט חווית קניות
 • רווחיות למוצר נמוכה
 • פנייה לקהל “רגיש-למחיר”
 • עלויות תפעול נמוכות
 • סבב מלאי גבוה.

At-the-Market Orientationאלי גידור על מדיניות מחירים בקמעונאות

 • מחירים ממוצעים
 • שרות סביר
 • פנייה לקהל הביניים middle-class
 • הרווחיות למוצר ממוצעת לטובה
 • איכות מוצרים ממוצעת +

Upscale  Orientationמחירים בקמעונאות - אלי גידור

 • תדמית יוקרתית הינה היתרון התחרותי
 • קהל מטרה מצומצם
 • הוצאות תפעול גבוהות
 • סבב מלאי איטי
 • נאמנות לקוחות
 • שרות אישי וייחודי
 • רווחיות למוצר גבוהה

קיראו עוד על

השפעת הלקוח על המחיר

חוקים ותקנות המשפיעים על המחיר

יצרנים, סיטונאים וספקים משפיעים על המחיר

תחרות  והשוואת  מחירים

מלחמות מחירים  Price Wars

מדיניות  מחירים

שינויי  מחירים