0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

גיוס עובדים Recruit

גיוס עובדים Recruit | אלי גידור מומחה לקמעונאות

פעילות לגיוס עובדים נעשית בדר”כ כאשר

הקמעונאי יוצר רשימת עובדים מבוקשים.

המקורות לגיוס: (ברמת הרשת, ברמת החנות)
מוסדות השכלה
גורמי הפצה בצינור השיווק
מתחרים
פרסום מודעות דרושים
סוכנויות כח-אדם
עובדים נוכחיים המבקשים קידום או שינוי
מומלצי עובדים נוכחיים

מיון ובחירת עובדים

תהליך הבחירה – ניתוח העיסוק, בניית תאור תפקיד, מילוי שאלון, ריאיון, בחינה (?), המלצות, ובדיקה פיסית (?)
ניתוח עיסוקים Job Analysis – איסוף מידע על התפקיד: חובות, אחראיות, מותאמות, ענייניות, השכלה, ניסיון, וצרכים פיסיים.
תאור תפקיד סטנדרטי
תאור תפקיד ממוקד יעדים Goal Oriented
שאלון פרטים אישיים משוקלל

הדרכת עובדים

הכשרה טרומית – הכרה עם החברה, היסטוריה, מדיניות, שעות-עבודה, תגמול, שרשרת הניהול, וחובות התפקיד.
תכניות הדרכה – מלמדות את העובד החדש איך למלא את תפקידו ואיך לשפר את ביצועיו.
צרכי ההדרכה
כלים מתאימים
הערכה
תכניות ממוחשבות מחשב אישי PC
אתר אינטרנט Web