0522512512 0522512512 Phone Number Phone Number
0522512512Phone Number

ארגון ומשאבי אנוש

ארגון ומשאבי אנוש. אלי גידור

בניית מבנה ארגוני Organizational Structure
גיוס וניהול כח – אדם Personnel

מבנה ארגוני תכנון והערכה

האם קיימים מספיק עובדים בכדי לשרת הלקוחות?
האם העובדים בעלי ידע ואדיבים?
האם החנות מתוחזקת כראוי?
האם צרכי הלקוחות מקבלים מענה?
האם קיימת כתובת לצרכי לקוחות משתנים?

האם התפקידים מאתגרים ומרצים?
האם קיימת תכנית קידום עובדים?
האם העובד חלק מתהליך קבלת החלטות?
האם התקשורת הפנים-ארגונית פתוחה?
האם שרשרת הסמכות והביצוע ברורה?
האם יש תגמול להצלחה?

האם הנהלים והתהליכים בארגון ברורים?
האם כל עובד מדווח לעובד בכיר אחד?
האם כל מנהל מסוגל לנהל את הכופים לו?
האם המבנה הארגוני מתפקד וברור?
האם העובדים מתומרצים
האם קיימת מערכת תמיכה מקצועית?

בניית תשתית כח-אדם

הקבצת משימות

•התמחויות      Specialization
•בניית תיאור התפקידים  Job Descriptions

הגדרת תפקידמבנה ארגוני

•פונקציונאלי
•מוצר
•גיאוגרפי
•שילוב

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני ברשתות

•משתמשים ב”מבנה מאזור”Mazur Plan
–סחר וקניינות
–שיווק וקידום מכירות
–ניהול חנויות
–כספים ובקרה
•ריכוזיות במטה החברה
Mother Hen with Branch Chickens

•ארגון נפרד לחנות
•המטה קונה, החנויות מוכרות
equal store organization

סביבת משאבי-אנוש בקמעונאותסביבת משאבי אנוש

תחלופת עובדים גבוהה
עובדים לא מיומנים
מרבית העובדים נשים
שעות פעילות ארוכות
עובדים זמניים
אסתטיקה וחשיפה ללקוחות
שינויים טכנולוגיים

מטרות ניהול משאבי-אנושמטרות משאבי אנוש

להשיג Obtain
לפתח Develop
לשמר Retain

לקרוא עוד על

גיוס עובדים Recruit

מיון ובחירת עובדים

הדרכת עובדים

שכר ותגמול עובדים Compensation

פיקוח ובקרה על הקליטה